wezwanie do działania
fotoapelpolonais1.jpg

Razem postawmy na godność ..............  Wezwanie do działania

Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat wraz z Międzynarodowym Komitetem ds. 17 Października zapraszają do dołączenia i do odpowiedzenia na wezwanie do działania.

dobie bezprecedensowych wyzwań, wymagających od nas wspólnego działania, nie możemy godzić się na marnowanie ludzkiego potencjału, czym w istocie jest ubóstwo.

Ubóstwo jest formą przemocy. Prowadzi do uprzedzeń, upokarzania i uciszania ludzi. Niszczy ludzkie życie i stanowi największa przeszkodę w budowaniu zrównoważonego świata, w którym panuje pokój.

Ale ubóstwo nie jest nieuniknione. Podobnie jak w przypadku niewolnictwa czy dyskryminacji, można je pokonać. Tak długo, jak istnieje ubóstwo, ludzie cierpiący je sprzeciwiają się niesprawiedliwości, jaką ze sobą niesie. Świat potrzebuje ich wiedzy i inteligencji, aby stawiać czoła aktualnym wyzwaniom.

Nadszedł czas, aby zbudować świat, w którym nikt nikogo nie pozostawia w tyle. Ucząc się od tych, którzy żyją w biedzie, możemy ostatecznie uwolnić się od wykluczenia i dominacji, które już nazbyt długo rządzą w relacjach międzyludzkich.

Od 17 października 1987 r., tj. od pierwszego Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, ludzie reprezentujący różne ścieżki zawodowe, środowiska i niezliczone organizacje odpowiedzieli na zdecydowane wezwanie do działania, które ogłosił Józef Wrzesiński, założyciel ruchu ATD Czwarty Świat:

Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.

Wezwanie to jest pozbawioną przemocy odpowiedzią na przemoc ubóstwa. Dało ono niezliczonym ludziom żyjącym w biedzie prawo do tego, by przemówić i zostać usłyszanym.

Każdego roku na całym świecie coraz więcej osób z różnych środowisk jednoczy się, aby przeciwdziałać ubóstwu, poprzez walkę o poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz zachęcanie organizacji i instytucji do działania. Wszystkie te wysiłki już niejeden raz dowiodły, że jednocząc się możemy pokonać biedę i wykluczenie.

Razem możemy sprawić, że zbudowanie świata, w którym żyje się w pokoju, bez biedy i strachu, oraz gdzie każdy człowiek może zrealizować w pełni swój potencjał, stanie się możliwe

Wybieram działanie na rzecz świata bez ubóstwa.

(cliquez sur l'image pour signer l'Appel sur le site: stoppauvrete.org )

Leer también