Tex la dalle en creole
arton111-2dc8e.jpg

LE 17 OKTOB 1987

BANN DIMOUN KI PE LITE POU DEFANN DRAW IMIN

TI RASANBLE ISI

ZOT FINN RANN OMAZ BANN VIKTIM LAFIN LINIORANS ET LAVIOLANS

ZOT FINN DIR KI LAMIZER NAPA MARKE DAN NOU DESTIN SA

ZOT FINN DIR BIEN FOR KI ZOT SOLIDER AVEK TOU DIMOUN

KI PE LITE DAN LEMOND ANTIE POU DERASINN LAMIZER

PARTOU KOT ENA DIMOUNN KI PE KONDANE POU VIV DAN LAMIZER,

BANN DRWA IMIN PA PE RESPEKTE

LI ENE DEVWAR SAKRE POU TOU DIMOUNN

MARYE PIKE POU FER RESPEKTE SA BANN DRWALA’

JOSEPH WRESINSKI

Dalle Trocadéro