Tekst op de gedenksteen
arton111-2dc8e.jpg

"Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy,

łamane są Prawa Człowieka.

Jednoczenie się dla ich poszanowania

jest najświętszym obowiązkiem."

ojca Józefa Wrzesińskiego

Dalle Trocadéro

 
(Google Maps)