Tekst op de gedenksteen
arton111-2dc8e.jpg

Op 17 oktober 1987 kwamen op het Mensenrechtenplein te Parijs ruim honderdduizend mensen samen, op uitnodiging van Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld om er de Gedenksteen ter ere van slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld, in te huldigen.

OP 17 OKTOBER 1987,

ZIJN VERDEDIGERS VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN BURGERLIJKE
VRIJHEDEN UIT ALLE LANDEN OP DIT PLEIN SAMENGEKOMEN.
ZIJ HEBBEN HULDE GEBRACHT AAN DE SLACHTOFFERS
VAN HONGER, ONWETENDHEID EN GEWELD.
ZIJ HEBBEN HUN OVERTUIGING UITGESPROKEN
DAT UITERSTE ARMOEDE GEEN NOODLOT IS.
ZIJ HEBBEN ZICH SOLIDAIR VERKLAARD MET ALLEN DIE,
WAAR OOK TER WERELD, STRIJDEN
OM UITERSTE ARMOEDE TE BEEINDIGEN.

WAAR MENSEN GEDOEMD ZIJN IN ARMOEDE TE LEVEN
WORDEN DE RECHTEN VAN DE MENS GESCHONDEN.
ZICH VERENIGEN OM DIE RECHTEN TE DOEN EERBIEDIGEN
IS EEN DURE PLICHT.

PERE JOSEPH WRESINSKI

Dalle Trocadéro

 
(Google Maps)