Platform voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

" Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht " Père Joseph Wresinski, 17 oktober 1987 Trocadéro, Parijs Oorsprong Platform 17 oktober Ondersteuningsgroep 17 oktober - Nederland 17 oktober 1987 - 100.000 verdedigers van de mensenrechten... Leer más

Resolutie Verenigde Naties 1992

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Bij de keuze van deze datum werd teruggegaan naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting... Leer más