Antso avo ho amin'ny asa

Miasa ny rehetra ho amin'ny fahamendrehana Ny Fikambanana Iraisam-pirenena ATD Quart Monde sy ny Komity Iraisam-pirenena ho an’ny 17 oktobra dia manasa anao hanoina an’izao Antso ho an’ny Asa izao. Fanamby  mbola tsy nisy ohatra izany no tsy maintsy atrehin’ny olombelona ary mila  ny fahaizan’ny... Leer más

Tsy misy olona atao ankilabao : miara-mandinika, miara-manapaka, miara-miasa hanohitra ny fahantrana lalina.

Tena manan-danja tokoa io lohahevitra io satria mampitodika ny olona rehetra amin’ny ady amin’ny fahantrana. Ny olona tsirairay dia manan-jo hiaina an-kalalahana ; betsaka anefa ny olona no mbola voagejan’ny fahantrana lalina. Fomba ahoana no ataontsika mba hampanajana izany zo aman-kasina maha-olona izany eo amin ... Leer más