Ako’y sumasaksi sa inyo...

Milyung- milyong mga bata, kababaihan at kalalakihang

pumanaw nang dahil sa kahirapan at gutom

tayo ngayon ang nagmana.

At kayong mga nabubuhay pa,

hindi ang inyong karalitaan ang aking isinisiwalat sa araw na ito,

Kundi ang inyong buhay ang aking sinasaksihan

dito sa dambana ng kalayaan.

Ako’y sumasaksi sa inyo,

mga ina na ang mga anak ay sawing-palad na nasadlak

sa kahirapan ay kayrami na sa mundong ito .

Ako’y saksi sa inyong mga anak na namimilipit sa hapdi ng gutom,

na halos di na (...)

Milyung- milyong mga bata, kababaihan at kalalakihang

pumanaw nang dahil sa kahirapan at gutom

tayo ngayon ang nagmana.

At kayong mga nabubuhay pa,

hindi ang inyong karalitaan ang aking isinisiwalat sa araw na ito,

Kundi ang inyong buhay ang aking sinasaksihan

dito sa dambana ng kalayaan.

Ako’y sumasaksi sa inyo,

mga ina na ang mga anak ay sawing-palad na nasadlak

sa kahirapan ay kayrami na sa mundong ito .

Ako’y saksi sa inyong mga anak na namimilipit sa hapdi ng gutom,

na halos di na makangiti, ngunit patuloy pa ring nagmamahal.

Ako’y sumasaksi sa milyong mga kabataan

na walang dahilan na manatili o maniwala,

ngunit walang tigil na naghahangad ng kinabukasan

dito sa magulong mundo na walang katuturan.

Ako’y sumasaksi sa inyo,

mga mahihirap sa buong panahon at magpahanggang ngayon

sinakmal ng mga daan, tumatakas kung saan-saan,

hinahamak at ikinahihiya.

Mga manggagawang walang hanap-buhay,

durog na sa pagod sa walang tigil na paggawa.

Mga kamay ng mga manggagawa, na sa mga araw na ito
ay wala nang saysay.

Milyong milyong mga bata, kalalakihan at kababaihan

ang pintig ng inyong puso

ay buong lakas pa ring tumitibok sa pakikibaka,

ang isip ay tumatanggi sa hindi makatarungang

kapalaran na sa inyo’y ipinataw,

kaya nararapat na ang inyong kagitingan

ay katumbas ng walang hanggang karangalan.

Ako’y sumasaksi sa inyo,

mga bata, mga kababaihan at mga kalalakihan

hindi ninyo ninais na kayo ay kamuhian

kundi ang kayo ay ipanalangin at mahalin

nais ninyong gumawa at magkabigkis

upang isilang ang mundong nagkakaisa;

isang mundo, ating mundo,

na kung saan ang lahat ng tao

ay makapag-iwan ng pinakamabuti

mula sa kanilang sarili bago pumanaw.

Ako’y sumasaksi sa inyo,

mga bata, kalalakihan at kababaihan

iniukit ng mga kamay at puso sa marmol na ito

ang inyong karangalan dito sa dambana ng kalayaan.

Sumasaksi ako sa inyo upang ang lahat ng tao,

ay manindigan sa kahalagahan ng sangkatauhan,

na itakwil magpakailan man ang matinding kahirapan,

na ito ay maaaring iwasan.


Mga salitang ipinahayag ni Fr. Joseph Wresinski

Tagapagtatag ng ATD Fourth World Movement

noong Oktubre 17, 1987 sa Paris, France