Откъси от Международната харта 17 октомври.
photochartebulgare.jpg

Приложена е страница с основните точки от Международната харта от 17 октомври.

Palabra clave :